DVA DANA DO POČETKA – GRAD ZAVRŠAVA PRIPREME ZA JUBILARNE DANE PIVA