Možemo li proglasiti ovaj događaj događajem godine?