Javni poziv

Grad Zrenjanin je raspisao javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog za postavljanje štandova u okviru manifestacije „Dani piva 2022“ u Zrenjaninu. Sve informacije i detalje o ponuđenom prostoru, dostupnim lokacijama, važnim datumima, rokovima kao i obrazcu za davanje ponude, možete pronaći na zvaničnom sajtu grada Zrenjanina ili klikom na link ovde.

Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2022. godine do 10 časova.

Otvaranje ponuda obaviće se javno 05.07.2022. godine (utorak) u Multimedijalnoj sali (soba 101) u zgradi Gradske uprave, na adresi Trg Slobode 10 u Zrenjaninu, sa početkom u 12 časova, uz prisustvo Komisije organizacionog odbora. Komisija će kao blagovremene prihvatiti sve ponude koje budu predate na delovodni protokol pisarnice Gradske uprave najkasnije do 10 časova na dan otvaranja ponuda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u:

Turistička organizacija grada Zrenjanina, Zrenjanin, Koče Kolarova 68
Kontakt telefon 023/523-160 ili 023/523-161 u vremenu od 9 do 13 časova.

Javni poziv - Dani piva 2022